Preskočiť na obsah

Pracovné právo

Webináre a školenia

Webináre a školenia na témy z oblasti pracovného práva sú určené najmä personalistom, manažérom, špecialistom útvarov HR alebo mzdovým útvarom pôsobiacimi v rámci spoločností, ktoré pôsobia na trhu práce ako zamestnávatelia.

Na druhej strane sú však vhodné aj pre účastníkov vystupujúcich v pracovnom pomere na druhej strane, teda pre samotných zamestnancov.

Pracovné právo

Témy webinára

Webináre budú rozdelené na viaceré témy z oblasti či už individuálnych, alebo kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov. Témy sa však snažíme obsahovo spracovať a prezentovať tak, aby boli prístupné a zaujímavé pre široké divácke publikum a preto je účasť na webinároch a školeniach vhodná pre každého, koho konkrétna téma zaujme.

Predmetom pracovného práva budú najmä témy ako:

Webináre pozostávajú z dvoch častí

Teoretická časť

Pričom dlhšia, teoretická, časť má za cieľ účastníkom priblížiť legislatívne pozadie konkrétnej témy, avšak spôsobom, kedy bude téma prezentovaná aj pomocou praktických príkladov.

Diskusia

Po tejto teoretickej časti bude priestor na Vami položené otázky a spoločnú diskusiu.