Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Aktuality

Aktuality

Zmeny, ktoré so sebou prináša nový zákon o ochrane spotrebiteľa

Zmeny, ktoré so sebou prináša nový zákon o ochrane spotrebiteľa

Národná rada SR 24.4.2024 schválila nové znenie zákona o ochrane spotrebiteľov. Tento nový zákon nadobudne účinnosť od 1.7.2024, ktorý bude predstavovať základný predpis v oblasti ochrany spotrebiteľa. Zároveň nový zákon nahradí aj niekoľko iných platných právnych predpisov.… Čítať viac »Zmeny, ktoré so sebou prináša nový zákon o ochrane spotrebiteľa

Založenie a zmeny v obchodných spoločnostiach v podmienkach Slovenskej republiky

Založenie a zmeny v obchodných spoločnostiach v podmienkach Slovenskej republiky

Založenie obchodnej spoločnosti a realizácia zmien v jej štruktúre sú základnými procesmi, ktoré podnikatelia musia zvládnuť pri rozvoji svojho podnikania. Tento článok poskytuje prehľad legislatívnych požiadaviek a praktických krokov spojených so založením a zmenami v… Čítať viac »Založenie a zmeny v obchodných spoločnostiach v podmienkach Slovenskej republiky

Nový zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev

Nový zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev

Nový zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorý nadobudol účinnosť 1. marca 2024, predstavuje komplexnú revíziu existujúcich právnych predpisov v oblasti premeny obchodných spoločností. Zákon sa snaží zabezpečiť prehľadnejšiu a jednotnejšiu právnu úpravu premeny… Čítať viac »Nový zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev

Zmeny pracovnej zmluvy počas trvania pracovného pomeru a organizačné zmeny zamestnávateľa

Zmeny pracovnej zmluvy počas trvania pracovného pomeru a organizačné zmeny zamestnávateľa

Podľa Zákonníka práce sú zmeny pracovnej zmluvy a organizačné zmeny zamestnávateľa upravené v niekoľkých kľúčových ustanoveniach a nižšie si priblížime hlavné body, ktoré je dôležité vedieť: Zmeny pracovnej zmluvy počas trvania pracovného pomeru: 1. Zmena pracovnej zmluvy pracovná… Čítať viac »Zmeny pracovnej zmluvy počas trvania pracovného pomeru a organizačné zmeny zamestnávateľa

Spôsoby zániku obchodných spoločností, likvidácia, konkurz a reštrukturalizácia

Spôsoby zániku obchodných spoločností, likvidácia, konkurz a reštrukturalizácia

Zánik obchodných spoločností je v právnom rámci Slovenskej republiky dôležitý a mnohovrstevnatý proces. Pri rozhodovaní o zániku spoločnosti môžu spoločníci alebo súdy voliť medzi niekoľkými procesmi, z ktorých každý má specifické pravidlá a dôsledky. Tento článok poskytuje bližší prehľad troch… Čítať viac »Spôsoby zániku obchodných spoločností, likvidácia, konkurz a reštrukturalizácia