Preskočiť na obsah

Stavebné právo

Webináre a školenia

Webináre a školenia na témy z oblasti stavebného práva sú určené najmä pre osoby pôsobiace ako developeri, dodávatelia alebo manažéri v rámci spoločností, ktoré sa pohybujú v stavebnom odvetví. Taktiež pre osoby, ktoré pôsobia v rôznych štátnych, či samosprávnych inštitúciách, ktorých sa stavebná legislatíva dotýka pri ich každodennej pracovnej činnosti.

Stavebné právo

Témy webinára

Témy sa však snažíme obsahovo spracovať a prezentovať tak, aby boli prístupné a zaujímavé pre široké divácke publikum a preto je účasť na webinároch a školeniach vhodná pre každého, koho konkrétna téma zaujme.

Predmetom stavebného práva budú najmä témy ako:

Webináre pozostávajú z dvoch častí

Teoretická časť

Pričom dlhšia, teoretická, časť má za cieľ účastníkom priblížiť legislatívne pozadie konkrétnej témy, avšak spôsobom, kedy bude téma prezentovaná aj pomocou praktických príkladov.

Diskusia

Po tejto teoretickej časti bude priestor na Vami položené otázky a spoločnú diskusiu.