Preskočiť na obsah

Športové právo

Webináre a školenia

Športové právo je špecifickou odvetvím, ktoré sa zaoberá právnymi otázkami a záležitosťami v oblasti prepojenia športu a legislatívy. Webináre a školenia na témy z oblasti športového práva sú určené najmä pre športové kluby a zväzy avšak aj pre samotných športovcov alebo sponzorov pohybujúcich sa v tomto odvetví.

Športové právo

Témy webinára

Témy sa však snažíme obsahovo spracovať a prezentovať tak, aby boli prístupné a zaujímavé pre široké divácke publikum a preto je účasť na webinároch a školeniach vhodná pre každého, koho konkrétna téma zaujme.

Predmetom športového práva budú najmä témy ako:

Webináre pozostávajú z dvoch častí

Teoretická časť

Pričom dlhšia, teoretická, časť má za cieľ účastníkom priblížiť legislatívne pozadie konkrétnej témy, avšak spôsobom, kedy bude téma prezentovaná aj pomocou praktických príkladov.

Diskusia

Po tejto teoretickej časti bude priestor na Vami položené otázky a spoločnú diskusiu.

Športové právo