Preskočiť na obsah

Obchodné právo

Webináre a školenia

Webináre a školenia na témy z oblasti obchodného práva sú určené pre široké spektrum poslucháčov, nakoľko obchodnoprávna legislatíva výrazne vplýva na každodenný chod činností malého živnostníka až po veľké nadnárodné korporácie.

Pracovné právo

Témy webinára

Témy sa však snažíme obsahovo spracovať a prezentovať tak, aby boli prístupné a zaujímavé pre široké divácke publikum a preto je účasť na webinároch a školeniach vhodná pre každého, koho konkrétna téma zaujme.

Predmetom obchodné práva budú najmä témy ako:

Webináre pozostávajú z dvoch častí

Teoretická časť

Pričom dlhšia, teoretická, časť má za cieľ účastníkom priblížiť legislatívne pozadie konkrétnej témy, avšak spôsobom, kedy bude téma prezentovaná aj pomocou praktických príkladov.

Diskusia

Po tejto teoretickej časti bude priestor na Vami položené otázky a spoločnú diskusiu.