Preskočiť na obsah
Založenie a zmeny v obchodných spoločnostiach v podmienkach Slovenskej republiky
Domovská stránka » Založenie a zmeny v obchodných spoločnostiach v podmienkach Slovenskej republiky

Založenie a zmeny v obchodných spoločnostiach v podmienkach Slovenskej republiky

  Založenie obchodnej spoločnosti a realizácia zmien v jej štruktúre sú základnými procesmi, ktoré podnikatelia musia zvládnuť pri rozvoji svojho podnikania. Tento článok poskytuje prehľad legislatívnych požiadaviek a praktických krokov spojených so založením a zmenami v obchodných spoločnostiach na Slovensku.

  Typy obchodných spoločností v Slovenskej republike

  1. Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)

  • Popis: Najčastejšie využívaná forma podnikania na Slovensku, vhodná pre malé a stredné podniky.
  • Ručenie: Spoločníci ručia za záväzky spoločnosti do výšky svojich nesplatených vkladov.
  • Základné imanie: Minimálne 5 000 EUR.
  • Výhody: Jednoduché založenie, obmedzené ručenie, flexibilita.

  2. Akciová spoločnosť (a.s.)

  • Popis: Vhodná pre väčšie podniky s väčším kapitálom, vhodná pre vstup na burzu.
  • Ručenie: Akcionári ručia do výšky svojich nesplatených akcií.
  • Základné imanie: Minimálne 25 000 EUR.
  • Výhody: Možnosť získavania kapitálu vydávaním akcií, prestíž.

  3. Verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.)

  • Popis: Spoločnosť, kde spoločníci ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom.
  • Ručenie: Neobmedzené ručenie spoločníkov.
  • Výhody: Jednoduchá štruktúra, vysoká miera kontroly spoločníkov.

  4. Komanditná spoločnosť (k.s.)

  • Popis: Kombinuje prvky v.o.s. a s.r.o., obsahuje komplementárov (neobmedzené ručenie) a komanditistov (ručenie do výšky vkladu).
  • Výhody: Flexibilita, kombinácia rôznych typov spoločníkov.

  5. Jednoduchá spoločnosť na akcie (j.s.a.)

  • Popis: Moderná forma spoločnosti, vhodná pre startupy a inovatívne podniky.
  • Ručenie: Akcionári ručia do výšky svojich nesplatených akcií.
  • Základné imanie: Minimálne 1 EUR.
  • Výhody: Jednoduché založenie a riadenie, flexibilná štruktúra kapitálu.

  Založenie obchodnej spoločnosti

  Postup založenia s.r.o.

  1. Príprava dokumentov

  • Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina: Obsahuje základné údaje o spoločnosti, jej sídle, predmete podnikania, spoločníkoch a výške vkladov.
  • Vyhlásenie správcu vkladu: Potvrdenie, že základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu.
   Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so sídlom spoločnosti: Ak spoločnosť využíva nehnuteľnosť, ktorá jej nepatrí.

  2. Podanie návrhu na zápis do obchodného registra

  • Kde: Príslušný registrový súd podľa sídla spoločnosti.
  • Ako: Návrh sa podáva elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk alebo osobne.
  • Lehota: Registrový súd má 2 týždne na rozhodnutie o zápise.

  3. Registrácia na daňovom úrade

  • Lehota: Do 30 dní od zápisu do obchodného registra je potrebné zaregistrovať spoločnosť na daňovom úrade.
  • Účel: Získanie DIČ a IČ DPH (ak spoločnosť bude platcom DPH).

  4. Získanie potrebných povolení a licencií

  • Podľa predmetu podnikania: Napr. živnostenské oprávnenie, povolenie od regulačných orgánov (napr. Národná banka Slovenska pre finančné inštitúcie).

  Zmeny v obchodných spoločnostiach

  Najčastejšie zmeny

  1. Zmena sídla spoločnosti

  • Dokumenty: Zmena spoločenskej zmluvy, súhlas vlastníka novej nehnuteľnosti.
  • Podanie: Oznámenie na obchodný register.

  2. Zmena konateľa

  • Dokumenty: Vyhlásenie odstupujúceho konateľa, súhlas nového konateľa.
  • Podanie: Aktualizácia údajov v obchodnom registri.

  3. Zmena obchodného mena

  • Dokumenty: Zmena spoločenskej zmluvy, súhlas spoločníkov.
  • Podanie: Zápis do obchodného registra, oznámenie príslušným úradom.

  4. Zvýšenie alebo zníženie základného imania

  • Dokumenty: Schválenie valným zhromaždením, aktualizácia spoločenskej zmluvy.
  • Podanie: Zápis do obchodného registra.

  5. Vstup nového spoločníka alebo odchod existujúceho spoločníka

  • Dokumenty: Zmena spoločenskej zmluvy, dohoda medzi spoločníkmi.
  • Podanie: Zápis do obchodného registra.

  Založenie a zmeny v obchodných spoločnostiach sú komplexné procesy vyžadujúce znalosť legislatívy a precízne dodržiavanie postupov. Správne vykonané kroky môžu výrazne prispieť k úspechu podnikania a minimalizovať právne riziká. Pre bezproblémové zvládnutie týchto úkonov sa odporúča konzultovať s odborníkmi a využívať dostupné elektronické služby.

   

  Ilustračné foto: zdroj pexels.com