Preskočiť na obsah

Kto sme

Semináre a školenia po odbornej stránke zastrešuje Advokátska kancelária HAVRILLA & Co. s.r.o., ktorá sa venuje najmä oblastiam a problematike obchodného, stavebného, pracovné a športového práva.

Okrem zastrešovania týchto podujatí po teoretickej stránke Vám v prípade potreby vie poradiť po osobnej konzultácii s konkrétnym problémom v rámci Vašej spoločnosti alebo organizácie. Advokátska kancelária ako garant školení má za sebou množstvo praktických skúseností s pracovným poradenstvom pre menších aj väčších zamestnávateľov, taktiež praktické skúsenosti s pomocou pri korporátnych zmenách spoločností, pričom poskytuje aj služby ako sledovanie aktuálnej obchodnoprávnej a stavebnej legislatívy a zabezpečuje pre spoločnosti súlad jej činností so zákonom.

V rámci športovej problematiky je advokátska kancelária jedna z mála v Slovenskej republike, ktorá sa tejto problematike venuje aj po praktickej stránke, čo je pri lektorskej činnosti nepochybne veľkou výhodou.

JUDr. Gabriel Havrilla

JUDr. Gabriel Havrilla

managing partner

Mgr. Andrej Bebjak

JUDr. Andrej Bebjak

advokátsky koncipient

Prostredníctvom online školení a seminárov sa venujeme oblastiam ohľadom pracovného, obchodného, stavebného a športového práva.