Preskočiť na obsah

Odborné školenia
a online semináre
zamerané na oblasti
pracovného, obchodného, stavebného a športového práva.

Športové právo

Športové právo

Športové právo je špecifickou odvetvím, ktoré sa zaoberá právnymi otázkami a záležitosťami v oblasti prepojenia športu a legislatívy.

Stavebné právo

Webináre a školenia na témy z oblasti stavebného práva sú určené najmä pre osoby pôsobiace ako developeri, dodávatelia alebo manažéri v rámci spoločností, ktoré sa pohybujú v stavebnom odvetví.

Obchodné právo

Webináre a školenia na témy z oblasti obchodného práva sú určené pre široké spektrum poslucháčov, nakoľko obchodnoprávna legislatíva výrazne vplýva na každodenný chod činností malého živnostníka až po veľké nadnárodné korporácie.

Webináre a školenia na témy z oblasti pracovného práva sú určené najmä personalistom, manažérom, špecialistom útvarov HR alebo mzdovým útvarom pôsobiacimi v rámci spoločností, ktoré pôsobia na trhu práce ako zamestnávatelia.

Zastrešenie seminárov

Kto sme?

Semináre a školenia po odbornej stránke zastrešuje Advokátska kancelária HAVRILLA & Co. s.r.o., ktorá sa venuje najmä oblastiam a problematike obchodného, stavebného, pracovné a športového práva.

Okrem zastrešovania týchto podujatí po teoretickej stránke Vám v prípade potreby vie poradiť po osobnej konzultácii s konkrétnym problémom v rámci Vašej spoločnosti alebo organizácie. Advokátska kancelária ako garant školení má za sebou množstvo praktických skúseností s pracovným poradenstvom pre menších aj väčších zamestnávateľov, taktiež praktické skúsenosti s pomocou pri korporátnych zmenách spoločností, pričom poskytuje aj služby ako sledovanie aktuálnej obchodnoprávnej a stavebnej legislatívy a zabezpečuje pre spoločnosti súlad jej činností so zákonom.

V rámci športovej problematiky je advokátska kancelária jedna z mála v Slovenskej republike, ktorá sa tejto problematike venuje aj po praktickej stránke, čo je pri lektorskej činnosti nepochybne veľkou výhodou.

JUDr. Gabriel Havrilla

JUDr. Gabriel Havrilla

managing partner

Mgr. Andrej Bebjak

JUDr. Andrej Bebjak

advokátsky koncipient

Prostredníctvom online školení a seminárov sa venujeme oblastiam ohľadom pracovného, obchodného, stavebného a športového práva.