Preskočiť na obsah
Švarcsystém a nelegálne zamestnávanie
Domovská stránka » Švarcsystém a nelegálne zamestnávanie

Švarcsystém a nelegálne zamestnávanie

  Švarcsystém:
  Švarcsystém môžeme definovať ako závislú prácu vykonávanú samostatne zárobkovo činnou osobou (ďalej len „SZČO„) mimo pracovného pomeru alebo mimo obdobného pracovného vzťahu pre zamestnávateľa. Je to spôsob ako SZČO pracujú pre zamestnávateľa na živnosť a vykonávajú rovnaké činnosti ako na trvalom pracovnom pomere (ďalej len „TPP“). Rovnako tak pracujú vo vzťahu nadriadený-podriadený, chodia do práce pravidelne na rovnaké miesto a v stanovený čas. Ide hlavne o to, že zamestnávateľ za SZČO neplatí odvody ako za normálneho zamestnanca, ktorý u zamestnávateľa pôsobí na TPP, pričom SZČO si tieto poplatky musí platiť.

  Výhody a nevýhody:

  Výhody:

  • úspora na odvodoch pre zamestnávateľa aj pre SZČO;
  • vyššia suma na faktúre pre SZČO;
  • SZČO si môže uplatniť paušálne výdavky;
  • v určitom období na začiatku podnikania sa neplatia žiadne odvody do Sociálnej poisťovne;
  • možnosť flexibility a väčšej voľnosti pri podmienkach vzťahu;
  • administratívna úspora – jedna faktúra mesačne miesto vedenia mzdovej agendy.

  Nevýhody:

  • absencia nárokov na dovolenku, dôchodkové a sociálne zabezpečenie (pri malom odvádzaní odvodov);
  • nedostatok právnej ochrany – to znamená, že nie sú právne ošetrené obdové prestávky, nárok na pracovné pomôcky, odstupné pri skončení pracovného vzťahu ani poistenie zamestnanca;
  • možnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru (ďalej len „PP“) s administratívnou záťažou pre SZČO;
  • SZČO si musí podávať daňové priznanie
  • neplatí zákon, ktorý určuje maximálnu hranicu výšky náhrady za škodu spôsobenú zamestnancom;
  • po skončení takejto práce nevznikne nárok na podporu v nezamestnanosti.

  Legálnosť švarcsystému:
  Švarcystém je nelegálny, ak nie sú naplnené kritéria závislej práce na základe ustanovenia § 2 Zákonníka práce, vrátane dlhodobej práce iba pre jedného zamestnávateľa, používanie zamestnávateľových prostriedkov a pravidelná pracovná doba. Ak niekto využíva švarcsystém, tak koná nelegálne a može byť sankcionovaný pokutami.

  Obchádzanie švarcsystému:
  Aj napriek tomu, že je švarcsystém zakázaný a nelegálny, existujú praktiky, s ktorými je možné obísť tieto regulácie. Ide o prípady kedy sú zakladané jednoosobové s.r.o., ktoré vystupujú ako právnické osoby a poskytujú prácu na živnostenský list rôznym spoločnostiam s meniacim sa popisom činností.

  Sanckie za využívanie švarsystému:
  Za využívanie švarcsystému môže byť zamestnancovi aj zamestnávateľovi uložená pokuta. Pričom zamestnávateľovi hrozí pokuta až do výšky 200 000 EUR. Opakované porušovanie môže vyústiť v zrušenie živnostenského oprávnenia.

   

  Ilustračné foto: zdroj pexels.com